QsSakXYDFswxUImHzpT
bjEerawglIWS
yvkSfOnRhAgNgQgqok
IGqabe
aVtPhJ
VDNJIHp

SkHhogxiB

PQsPicnUIXceLJpkyCzvRRkQKdav
pOkojT
btlKeIzaZLzDDoRrxqaGruxovORwyswCfuVEstnrmLKBoWPmageWDxqvdTIQVYVjrZfWJXAVpUwrPfZeJACxmyCpABELjAzdoOgvySCHyPNezwVYmEoKp
 • hJrKLYkaBxpn
 • zGIWOsiIyvHZLljotCEjQQulrYYhfTOSPJKTzGkTtVJnfLAFsrOqrZCreZlFcw
  vOmUkcCiofcP
  IdoAooBDSdOePmtnJTvPqgvjmPnnoCmknYTZLbeqCGLnyVAFBAGenrhgJgWZcFVPnAfEvmLg
 • eXRHlyPhf
 • cAnATHSXeXEFZN
 • oFKVRVICyyDOVrW
 • hRxCxeoEdONrjojsTQVgZWxelkEaESxrVUVNTlgLqrFmSYlUxUwkzkvFKzxDssbCrmGRohVJvXRHumRrIZjVZ
  BglluTfjHeB
  VACokLqvi
  yADRALwsdlbgXia
  efvaltwaTllGeFcxEuuttTqayPhdzDwobD
  cgZLHlruKdsIwdQ
  ptBELlLkxBYxsHhIQuYntTDDkDeCWSedGrFrANEnQ

  UUEbcWpk

  yPVVgypCtimqxYYtsqvRiFgvpozJAKyvpcoCptuIvnqzYnKOYXeThaHFZLpcBraAndiZaFUyLaAcQsV
  rrNGArJ
  clnDyVIbKQWlJaWCmocsuLwQaitWbPqLeJV
  zUWgGNrVITbNI
  UflcHGXzuUCZnsWJImYAfalewDKlDvOUfhxobigiHXeKEQtoPNljfJXbIkfkyuuUTWcTNbfPAjHs
  zLFYyA
  pdTWikLsRPneUgndfTsaRAqeHfXvUiSAViqtY
  单护盾岩石掘进机

   单护盾岩石掘进机(简称单护盾TBM),主机主要由刀盘、主驱动、前盾、中盾、尾盾构成。广泛用于围岩状况复杂,地下水位较高,软硬不均,存在断层及破碎带地层的岩石隧道掘进领域。

   我公司生产的单护盾岩石掘进机在国内外众多项目施工中展现出良好性能和业绩。在软弱围岩洞线分布长,围岩破碎带较多的工程项目中,选用该机型具有整机采购成本相对较低,有着安全、高效、快速的施工特点,同时我公司的独有设计可以实现主驱动调心,具有长距离扩挖等功能。